SHB.htm

folio bronid post aantekening
fol.35 CXII van der stadt erfchijs.
fol.35 SHB000 Dit is der stat erfchijs, gheleghen binnen vryheiden ende bescreven is op onser Vrouwendach Nativitas anno XI (1411).
fol.35 SHB001 Eerst dat huys neffens den Craen, IX oude grote.[1] [1].Zeer waarschijnlijk het huis van Christine Zeemaerts, waar in 1493 de Kraan op stond.
fol.35 SHB002 Item Jan Beys op die Vischmerct, van sinen brouhuse, dat Alaerds hang[2] was, V oude grote.[3] [2]. Hang = Haringhang, dwz rokerij waarin haringen aaneengeregen worden opgehangen.
[3].Vismarktstraat 26
fol.35 SHB003 Item (Jan Beys op die Vischmerct), van eenen uutvanghe daerachter, XII miten; coemt te samen VI oude groten.[4] [4].mogelijk identiek met stadshoek, die mogelijk weer indentiek is met Haringtuin.
fol.35 SHB004 Item Mychiel Perckements huys ende erve, by die Gasthuyspoorte, XVI oude miten.[5] [5].Veemarktstraat 69 / Catharinastraat 44. Hier loopt de Vaart onder door!
fol.35 CXIII den heydchijns achter die Zantberghe, bij die Warande ende bij die Molenvloet.
fol.35 SHB005 Eerst Jan van Galre van sinen goede, bij die Molenvloet, coemt XIII ½ ouden groten / ende 4 zwartte van de Galre.
fol.35 SHB006 Item Jan Koeck, van Claus Vaels van Galre, (bij die Molenvloet), XIII oude zwarte.
fol.35 SHB007 {Item Claus van Galre, van eenen stuc heyden daerby, (bij die Molenvloet), XII oude zwarte.}
fol.35 SHB008 Item Lijsbet Jans dochter van Galre, van eenen stuc lands daerbi geleghen, (bij die Molenvloet), II oude groten.
fol.36 SHB009 Item Jan Emmen, bi die Molenvloet, II scellingen zwarte.
fol.36 SHB010 Item Jan van Meere by die Eyndpoorte, van eenen uutvanghe, achter die Zantberghe, 1 ouden groten.
fol.36 SHB011 Item Heyn Slabbaerts kijnder, van haren goede, by die Warande, XI oude engelsche.
fol.36 SHB012 Item Tonijs Claeus Betten sone, aen die Warande op den hoec, IX scellingen VI penningen zwarte, coemt VII oude groten III miten.
fol.36 CXIV den chijs bi die Spoordonc ter Rullen toe, aen beyden ziden van der straten ende alomme, neven Bitters hoec ende bij die Biesdonc.
fol.36 SHB013 Eerst Jacop Loeman, neeven tSpoordoncveken, II oude groten.
fol.36 SHB014 Item Wouter van Ghilse, daer teghenover op den hoec, VII ½ ouden groten.
fol.36 SHB015 Item Hugheman van Gagheldonc, van den stuc lands daerneeven ende van eenre weyden, omtrent die Borchsteghe, neeven Jan Maelgiaerts goet, tesamen III scellingen ouden groten.
fol.36 SHB016 Item Jan Mergrieten soens wijf ende haer kynder, van den goede, daer teghenover op den hoec, XX oude groten.
fol.36 SHB017 Item Gheen van Amelenberghe, van den goede daerneeven, (daer teghenover op den hoec), XXV ½ ouden groten.
fol.36 SHB018 Item Jan van den Vlieder, van den goede, op den hoec van der Borchsteghe, XXV ½ ouden groten.
fol.37 SHB019 Item Jan Lemmens, in die Borchsteghe, XXVI oude groten.
fol.37 SHB020 Item Wil Thijs daerbij, (in die Borchsteghe), neeven Sterken wouwer[6], XXXII oude groten. [6].Een wouwer is een visvijver. Vgl. Sterken Vucht.
fol.37 SHB021 Item Waelwijn Muyt daerbij, (in die Borchsteghe), dat Zebrechts van den Ele was, XVIII oude groten.
fol.37 SHB022 Item Jan Maelgiaert daerbij, (in die Borchsteghe), XIII oude groten.
fol.37 SHB023 Item Godevaert Witen ende Zebrecht Boelen, teghen die Borchsteghe over, XXX oude groten VI oude hollantsche.
fol.37 SHB024 Item Ans van den Hoec daerbij, (teghen die Borchsteghe over), X oude groten.
fol.37 SHB025 Item Noyden Buc, dat Peter Poelmans was, (teghen die Borchsteghe over), XV oude groten.
fol.37 SHB026 Item Lam die Potter daerbij, (teghen die Borchsteghe over), XVI oude groten.
fol.37 SHB027 Item Gielys van Meere, by den wouwer, XVII oude groten.
fol.37 SHB028 Item Jannes Dekens daerbij, (by den wouwer), VI ½ oude groten.
fol.37 SHB029 Item Tijs Wouters zwagher van Ghilse, van eenen uutvanghe opt Rul, bij sijn huys, XII oude miten.[7] [7].Boschstraat nr.?
fol.37 SHB030 Item Gherijt Reysenaelden, neeven dat Hoplant[8], gheeft XIII oude groten II enghels. [8].Lag op het eind van de Boschstraat.
fol. 38 SHB031 Item Tonijs Tymmerman, achter Heyn Boets, VI oude grote.
fol. 38 SHB032 Item (Tonijs Tymmerman), neeven Jacop Crauwel, VII oude groten; coemt XIII oude groten.
fol. 38 SHB033 Item Zebrecht Boelen ende Heyn Oelricx, by Jacop Crauwels, gheven XX oude grote.
fol. 38 SHB034 Item Jan Hubrechts sone, by die Byesdonc, dat Mechtelt Smeets was, XXI ½ oude groten.
fol. 38 SHB035 Item (Jan Hubrechts sone), dat Ghijsbrechts Tyerloots was, by den wouwer, XV ½ oude groten; coemt XXXVII oude groten.
fol. 38 SHB036 Item Claus van der Groese, by der zieker liede[9], VI oude groten. [9].de Lazarij.
fol. 38 SHB037 Item Ghijb Fraey daerachter, by den wouwer, II ½ buynre, elc buynre XVII oude groten; coemt XLII ½ oude groten.
fol. 38 SHB038 Item Zebrecht Tierloet, by den wouwer, XVII oude groten.
fol. 38 SHB039 Item Jan die Ketelaer, by der zyeker liede, VII oude groten.
fol. 38 SHB040 Item Jan Brugghen, op Bitters hoec, VII oude groten.
fol. 38 SHB041 Item Lijsbet Mychiel Creyen dochter, in die Byesdonc, neeven der nonnenwech, III ½ ouden engelschen.
fol. 38 SHB042 Item Godeken van den Vlieder, by die Byesdonc, XV oude groten.
fol. 38 SHB043 Item Jacop van den Wigaerde, by die Byesdonc, XII oude groten.
fol.39 CXV den Aert chijns.
fol.39 SHB044 Item Willem van Amelenberghe, op den Aert, VIII oude groten.
fol.39 SHB045 Idem (Willem van Amelenberghe), dat Jan Smeets was, (op den Aert), VII oude groten; coemt tesamen XV oude groten.
fol.39 SHB046 Item Tonys Tymmerman, dat Jans Smeets was, (op den Aert), VII oude groten.
fol.39 SHB047 Item Aert Molen, op den Aert, X oude groten.
fol.39 SHB048 Item (Aert Molen), dat Harman Kants was, daerneeven (van SHB047), X oude groten; coemt XX oude groten.
fol.39 SHB049 Item Herman Kant, dat Godevaert Witen was, (op den Aert), VIII oude groten VI hollantschen.
fol.39 SHB050 Item Heyn Oecelen, dat wederdeel (van SHB049), dat Godevaert Witen was, VIII oude groten VI oude hollantschen.
fol.39 SHB051 Item (Heyn Oecelen), van sijns vader goede, (op den Aert), V ½ ouden groten; coemt XIIII oude groten VI miten.
fol.39 SHB052 Item Jan Hubrechts sone, op den Aert, dat sijns vader was, XII oude grote.
fol.39 SHB053 Item Heyn die Smit, van den wederdeele (van SHB052), XII oude groten.
fol.39 SHB054 Item Michiel Oecelen, van sijns vader goede, overal (op den Aert), behalven dat Heyn sijn broeder op hem heeft, soe comet XXXVII oude groten XX miten.
fol.39 SHB055 Item Godevaert van Nedervenne, van sinen goede, op den Aert, V scellingen I ½ penningen ouder grote.
fol.39 SHB056 Item Heyn Fray, op den Aert, XXXII oude groten.
fol.40 SHB057 Item Dieric Snoeye, op den Aert, VIII oude groten.
fol.40 SHB058 Item Hospitale in Breda, van den goede, dat Henric Reysenaelden was, (op den Aert), X oude grote.
fol.40 SHB059 Item Wil Vincken, op den Aert, V ½ ouden groten.
fol.40 SHB060 Item Heyn Noydens, achter den Aert, tot Belkeremwaert, XIII oude groten I engelsche.
fol.40 SHB061 Item Adryaen Jan Maelgiaert sone, van sinen goede, by Amelenberghe, XX oude groten.
fol.40 SHB062 Item Juete Naes, op den Aert, XXVIII oude groten.
fol.40 SHB063 Item Noyden Buc, op den Aert, dat Heyn Bevers was, XVI oude grote.
fol.40 SHB064 Item pueri[10] Aert Anyers, bi Amelenberghe, IIII oude groten. [10].pueri = de kinderen.
fol.40 SHB065 Item Ghijb Fraey, op den Aert, I ½ buynre, XXV ½ ouden groten.
fol.40 SHB066 Item Jan van den Vlieder, op den Aert, XXXV oude groten.
fol.40 SHB067 Item Zebrecht Tierloet, dat heere Jans Tierloets was, op den Aert, XXXIIII oude groten.
fol.41 CXVII in Brandelaer.
fol.41 SHB068 Item Dieric van den Vlieder, in Brandelaer, XXII ½ ouden groten.
fol.41 SHB069 Item pueri Hubrecht Creyts, in Brandelaer, XXVIII ½ ouden groten.
fol.41 SHB070 Item pueri Dieric Bijstroes, in Brandelaer, op den hoec, XX oude grote.
fol.41 CXVIII der stat erfchijns in paeyment.
fol.41 SHB071 Item Denijs op den Haghedijc, van eenen uutvanghe, by die Ghempelpoorte, VIII groten payments.[11] [11].Haagdijk 141-143.
fol.41 SHB072 Item Jan van Boeymeer, daer teghenover (die Ghempelpoorte), 6 groten.[12] [12].Haagdijk 145-147.
fol.41 SHB073 Item heer Herman, van der Vesten, VI groten.[13] [13].heer Herman Schenkels woonde op het einde van de Molenstraat, oostzijde.
fol.41 SHB074 Item Jan die Laet, van eenen uutvanghe, bij die Vischmerct, VI groten.[14] [14].hoek Vismarktstraat - Visserstraat (later Havermarkt).
fol.41 SHB075 Item Rombout die Potter, van eenen uutvanghe, by die Brugpoorte, IIII groten.[15] [15].Tolbrugstraat 34, een niet meer bestaand huis.
fol.41 SHB076 Item Jan van den Vlieder, van sinen huyse ende erve, VII scellingen II penningen groten.[16] [16].Bij de Eindpoort, onduidelijk waar precies, tijdelijk bij Eindstraat 28. Jan bezat ook de beemd.
fol.41 SHB077 Item Nijs Wouter Gherijts [**], van sinen huyse ende erve, by die Gasthuyspoorte, II groten.[17] [17].Waarschijnlijk Catharinastraat 99b, ivm loop Vaart er onderdoor, met spui naast stadspoort.
fol.41 SHB078 Item, van der Lombaerde huyse ende erve, beneden aen die poorte, II scellingen groten.[18] [18].Eindstraat 29-31.
fol.41 SHB079 Item Jan bastaert van Nassau, van sijnen pertstal, staende in de Nyeustrate, tegen sijn huysinge over, III groten payments.[19] [19].Nieuwstraat 26, cijns waarschijnlijk ivm doorbraak Nieuwstraat in 1492, dat zijn erf doorsneed.
fol.42 blanco bladzijde.